FIRIN FARAN 2021 (LH1-LH6): AURREMATRIKULA

FIRIN FARAN 2021: AURREMATRIKULA

 • Txanda:

 • Uztailaren 26tik abuztuaren 5era. Ordutegia: 09:00etatik 14:00etara.

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA

  Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

  Datu pertsonalen tratamenduak ikastaroen matrikulazioak eta ordainketak kudeatzeko ikastaroak antolatzen dituzten saileri eta udal eskolei euskarri-informatiko bat eskaintzea du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta tratamendu-arduradunari esleitutako ahalordeak, zeinak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

  Tratamenduaren arduraduna: Eibarko Udaleko Kultura. Tnoa: 943-708435. Emaila: kultura@eibar.eus

  Jakinaren gainean nago, legez:

  • Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
  • Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo datuen tratamenduari mugak jartzeko eskubideak erabili ahal ditudala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eus) edo PEGORA Herritarren Zerbitzurako Bulegora (Untzaga plaza 1) joanda.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.