EIBARKO KLIMARAKO ETA ENERGIA JASANGARRIRAKO EKINTZA-PLANA EGITEKO PROZESUA

HERRITARREI ZUZENDUTAKO GALDETEGIA

 • SARRERA

 • Eibarko Udalak Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (KEJEP ere deitua) egiteko prozesuari ekin dio, Klimaren eta Energiaren aldeko Alkatetzen Itunari atxikitzeko hartutako konpromisoari erantzunez. Galdetegi honen bidez, Eibarko bizilagunei gonbita egiten zaie klima-aldaketan eragina duten udalerriko gaiei buruz eta garrantzi berezia eman beharko litzaiekeen eremuei buruz duten iritzia azaltzeko. Animatu eta parte hartu, klimaren aldeko ekintza guztion ardura da.

 • GALDETEGIA

 • 012345678910
 • 012345678910
 • 012345678910
 • LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA

  Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

  Datu pertsonalen tratamenduak Ingurumen unitateko espedienteak kudeatzea du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta tratamendu-arduradunari esleitutako ahalordeak, zeinak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

  Tratamenduaren arduraduna: Eibarko Udaleko Ingurumena. Tnoa: 943-708408. Emaila: ingurumena@eibar.eus

  Jakinaren gainean nago, legez:

  • Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
  • Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo datuen tratamenduari mugak jartzeko eskubideak erabili ahal ditudala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eus) edo PEGORA Herritarren Zerbitzurako Bulegora (Untzaga plaza 1) joanda.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.