Zerbitzuaren balorazioa: Hirigintza

Zerbitzuaren balorazioa: Hirigintza

 • ELEMENTU MATERIALAK: eraikinen itxura, materialak, ekipoak, langileak.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • FIDAGARRITASUNA: asmatzea eta zehaztasuna; akatsik ez egitea, zerbitzua era konprometituan emateko gaitasuna.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • ERANTZUTEKO AHALMENA: Arintasuna, puntualitatea, erabiltzaileei laguntzeko desioa.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • SEGURTASUNA: Profesionaltasunaren itxura, ematen den zerbitzuaren ezagupena, konfiantza transmititzeko gaitasuna, arreta eta kortesia.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • ENPATIA: Pertsonen gardentasuna.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • PARTE HARTZEA ETA KOMUNIKAZIOA: Komunikazio bideak eta parte-hartze organoei buruzko itxaropenak.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • Oso ondoOndoGaizki
 • KATALOGOA/ZERBITZU ZERRENDA: Zerbitzu eta onurekin lotutako itxaropenak.

 • Oso ondoOndoGaizki
 • LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA

  Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

  Datu pertsonalen tratamenduak hirigintza saileko espediente administratiboak euskarri informatikoan edukitzea du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta tratamendu-arduradunari esleitutako ahalordeak, zeinak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

  Tratamenduaren arduraduna: Eibarko Udaleko Hirigintza. Tnoa: 943-708408. Emaila: hirigintza@eibar.eus

  Jakinaren gainean nago, legez:

  • Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
  • Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo datuen tratamenduari mugak jartzeko eskubideak erabili ahal ditudala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eus) edo PEGORA Herritarren Zerbitzurako Bulegora (Untzaga plaza 1) joanda.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.