SANANDRESAK EIBARREN 2022

Kartelak aurkezteko epea: urriaren 3etik 28ra (biak barne). / Plazo de presentación de carteles: del 3 al 28 de octubre (ambos inclusive).