Kirola: bazkideen eta abonatuen datuen eguneraketa

Kirola: bazkideen eta abonatuen datuen eguneraketa

"*" indicates required fields

Izen-abizenak*
YYYY slash MM slash DD
Emaila*

Datu bidalketaren berrespena atal honetan adierazitako helbide elektronikora iritsiko da. Mesedez, datuak eguneratu ondoren, egiaztatu baieztapena zure helbide elektronikora iritsi dela. Bestela, jarri harremanetan Kirol sailarekin (943203240; idazkaritza@eibarkirola.eus).

LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA

Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

Datu pertsonalen tratamenduak Kirola, jarduera fisikoa eta bizimodu osasungarria saileko erabiltzaileak kudeatzea du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta tratamendu-arduradunari esleitutako ahalordeak, zeinak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

Tratamenduaren arduraduna: Eibarko Udaleko Kirola, jarduera fisikoa eta bizimodu osasungarria saila. Tnoa: 943-203240. Emaila: idazkaritza@eibarkirola.eus

Jakinaren gainean nago, legez:

  • Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
  • Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo datuen tratamenduari mugak jartzeko eskubideak erabili ahal ditudala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eus) edo PEGORA Herritarren Zerbitzurako Bulegora (Untzaga plaza 1) joanda.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.