Eibarren 675. urteurrena Harro nago zutaz, Eibar! vs Amorratu egiten nauzu, Eibar! argazkilaritza lehiaketa

Eibarren 675. urteurrena. Argazkilaritza-lehiaketa.

 • Igoko den argazki-fitxategiak atal honetan jasotako lelo berbera izan behar du.

 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
 • Pertsonako argazki bat onartuko da atal bakoitzeko. Atal bakoitzean argazki bat baino gehiago aurkeztu bada, aurkeztutako lehen argazkia baliozkotzat joko da.

 • LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA

  Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

  Datu pertsonalen tratamenduak lehiaketaren antolaketarako departamentuari euskarri informatikoa ematea du xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta tratamendu-arduradunari esleitutako ahalordeak, zeinak jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien zirkulazio librea dela-eta pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan.

  Tratamenduaren arduraduna: Egoibarra. Tnoa: 943-708423. Emaila: egoibarra@eibar.eus

  Jakinaren gainean nago, legez:

  • Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
  • Emandako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuak eramateko, datuen aurka egiteko edo datuen tratamenduari mugak jartzeko eskubideak erabili ahal ditudala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eus) edo PEGORA Herritarren Zerbitzurako Bulegora (Untzaga plaza 1) joanda.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.